Oppilastyöt

Neljäs leiripäivä – Studiokuvaus ja valomaalaus


 

 

Kolmas leiripäivä – Salamakuvaus


 

Ensimmäinen leiripäivä – Valomaalaus